facebook

Wpisz wyszukiwaną frazę i zatwierdź, używając "ENTER"

Zielono mi. Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia”

Wojna w Ukrainie, szalejąca inflacja, bezpieczeństwo energetyczne, ocieplanie klimatu, to tematy, które już od kilkunastu miesięcy nie schodzą z pierwszych stron gazet. Łączy je jedno – KRYZYS. I choć są to kryzysy różne – humanitarny, ekologiczny, energetyczny – to mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. 

Jednym ze skutków napaści Rosji na Ukrainę jest kryzys energetyczny nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, spowodowany nałożeniem embarga na surowce sprzedawane przez agresora. A powiedzieć należy, że rosyjskie paliwa oraz węgiel stanowiły znaczną część europejskiego rynku energetycznego. Ceny surowców momentalnie poszybowały w górę, stając się produktem trudno dostępnym. Gospodarki Europy stanęły przed trudnymi pytaniami o to, jak załagodzić skutki braku paliw i czym wypełnić powstałą w wyniku zatrzymania dostaw lukę. 

W tym miejscu przechodzimy do drugiej odsłony kryzysu. Prawdziwe trzęsienie ziemi na europejskich rynkach surowców musiało wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne, a mówiąc dosłownie – osłabić to bezpieczeństwo. Rozwiązanie problemu to nie tylko dostarczenie obywatelom paliwa po to, by nie marzli w domach, ale także zyskanie większej samodzielności energetycznej, które może przywrócić stabilność i bezpieczeństwo. 

To z kolei na skalę kraju jest długim procesem, stąd decyzje, które mogą wpływać bynajmniej nie na zatrzymanie kolejnego kryzysu. Kryzysu ekologicznego. 

I choć mierzymy się z wszystkimi odsłonami kryzysu, odczuwając jego skutki na własnej skórze i portfelu, to możemy zrobić więcej, niż przyglądać się kolejnym doniesieniom medialnym. 

Więcej niż konsument

Wszyscy jesteśmy konsumentami energii elektrycznej, dlatego temat stabilności energetycznej jest tak zajmujący. Podczas gdy nie produkujemy energii samodzielnie, jesteśmy zależni od rynku, zarówno pod względem zasobów, jak i cen. W ostatnich latach jednak coraz częściej mówimy o działalności prosumenckiej, tzn. takiej sytuacji, kiedy konsument jest również producentem. Samo słowo prosument powstało w wyniku połączenia tych dwóch pojęć. Sytuacja prosumenta diametralnie zmienia jego sytuację na rynku energetycznym – nie jest on już zależny ani od surowców, ani ich cen na rynku, a w dodatku produkuje (i konsumuje oczywiście) energię zieloną.

Definicja prosumenta, a także regulacje związane z jego działalnością znalazły swoje miejsce w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zgodnie z nią prosumentem nazywamy osobę, która wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji, wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, na własne potrzeby, jest odbiorcą końcowym, tzn. nie wykorzystuje wytworzonej przez mikroinstalację energii do produkcji, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzanie w mikroinstalacji energii elektrycznej nie stanowi dla niego przeważającego przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. 

Prosument może produkować energię elektryczną z wykorzystaniem m.in. mikroinstalacji fotowoltaicznej, małej elektrowni wiatrowej lub pomp ciepła. 

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z lipca 2022 roku liczba prosumentów w Polsce wynosiła prawie 1,2 mln. Względem roku 2015 liczba ta wzrosła niemalże trzystukrotnie, tym samym osiągając założenia na rok 2030. 

Prosument. I co dalej

Jednostkowe działania prosumentów, choć słuszne i pozytywnie wpływające w mikroskali (własnego domu/mieszkania) na stabilność i niezależność energetyczną, w konfrontacji z globalnymi zmianami klimatu oraz zawirowaniami politycznymi mogą być niewystarczającymi rozwiązaniami problemu bezpieczeństwa energetycznego. Chcąc zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, musimy podjąć wspólne działania i patrzeć szerzej, chociażby wspólnie z sąsiadami prosumentami założyć wspólnotę energetyczną albo klaster energii.

Nie chcąc przytaczać definicji ustawowej klastra energii, można powiedzieć, że są to cywilnoprawne porozumienia dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Klastry mogą działać na obszarze maksymalnie pięciu gmin lub jednego powiatu. Członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, także energetyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające na obszarze klastra. 

Mówiąc o celach klastrów energii, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim nie na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego za pomocą równoważenia zapotrzebowania energetycznego na ograniczonym obszarze. Do innych celów można zaliczyć niezależność energetyczną, ochronę środowiska naturalnego, a także racjonalizację wykorzystania zasobów i wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki wykorzystaniu OZE i źródeł konwencjonalnych.  

Inną formą organizacyjną nakierowaną na zapewnienie taniej energii elektrycznej oraz niezależności energetycznej są spółdzielnie energetyczne OZE. Spółdzielnia działa w oparciu m.in. o ustawy o OZE, ustawy Prawo spółdzielcze oraz inne ustawy. Jej działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE i równoważeniu zapotrzebowania na energię wyłącznie w ramach zużycia własnego spółdzielni i jej członków. Jako że jest to spółdzielnia, udziałowcami są członkowie spółdzielni, którzy w demokratyczny sposób zarządzają sprawami organizacji. Decydują oni o zyskach, jego reinwestycji lub podziale, a majątek spółdzielni jest prywatną własnością członków. Rola spółdzielni energetycznych, które nie są nastawione wyłącznie na pomnażanie zysków, ale także działanie dla wspólnego dobra, jest kluczowa, jeśli oczekujemy oddolnych prób zmieniania energetyki w Polsce. 

Formy zbiorowej partycypacji mają ogromny wpływ w rozwój OZE oraz potencjał do budowania bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Społeczności energetyczne pozwalają na zaangażowanie wspólnot lokalnych, tworzą nowe miejsca pracy w zielonym przemyśle, ale przede wszystkim budują więzi społeczne, tak ważne w obliczu zagrożenia i problemów związanych z kryzysem klimatycznym i gospodarczym. 

Forum Zielona Energia

Naprzeciw tym problemom wychodzi Ogólnopolskie Forum Prawa Energetycznego i Klimatycznego „Zielona Energia” organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, które odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Wydarzenie pokaże jaką rolę w procesie zmian energetycznych i klimatycznych odgrywa świat zarówno prawniczy, jak i biznesowy. Organizatorzy chcą stworzyć wyjątkową przestrzeń we współpracy z naukowcami oraz praktykami prawa i biznesu, umożliwiającą zapoznanie się przez wszystkich zainteresowanych z powstającym europejskim prawem klimatycznym, a także zgłębienie najnowszych i nurtujących tematów związanych z transformacją energetyczną.

Wydarzenie podzielone będzie na trzy panele, podczas których przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich objaśnią zagadnienia dotyczące:

● Bezpieczeństwa energetycznego – prawne aspekty kryzysu energetycznego a

transformacja energetyczna;

● Klastrów energii i wspólnot energetycznych;

● Ochrony konkurencji i konsumentów na rynku energii.

Każdy z trzech paneli składać się będzie z prelekcji, zwieńczonych dyskusją specjalistów oraz praktyków. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. prof. dr hab. Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW, dr hab. Michał Domagała, prof. KUL, przedstawiciele delegatury UOKiK, jak również praktycy z kancelarii prawnych, współpracujących z ELSA Katowice i nie tylko.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o samej konferencji, koniecznie zajrzyjcie do wydarzenia organizatorów: https://fb.me/e/2MCQodERt!

Tekst: Kinga Richter, Norbert Sitko

Post dodany: 13 kwietnia 2023

Tagi dla tego posta:

#Kinga Richter   #Klimat   #Norbert Sitko   #OZE   #Zielona Energia  

Używając tej strony, zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na Twoim komputerze. Używamy ich, aby spersonalizować nasze usługi i poprawić Twoje doświadczenia.

Rozumiem, zamknij to okno