Wpisz wyszukiwaną frazę i zatwierdź, używając "ENTER"

Redakcja Suplementu

Paweł Warsiński

Korektor

Nie lubi rozmawiać o niczym. Kocha sztukę teatralną, zwłaszcza bogatą w doznania wizualno-akustyczne. Zdecydowaną większość, bo jakieś 118% swojego czasu, spędza, współtworząc Teatr Franciszka – nie tylko gra w musicalach, lecz także „współdokręca” każdą śrubkę scenografii, scenariusza, planu promocji czy poczucia wspólnoty. Pozostałe -18% przeznacza na granie w planszówki, nabijanie wizyt witrynie SJP PWN i pisanie rzeczy, m.in. wierszy sylabotonicznych na swój Instagram. Jego dewiza kryje się pod 1 Kor 6, 12.

Powrót